Ghidul solicitantului Masura 2

Anexa A CF – Scrisoare de înaintare a dosarului cererii de finanțare

Anexa B CF – Declarație de angajament

Anexa C CF – Declarație privind evitarea dublei finanțări

Anexa D CF – Declarație de eligibilitate

Anexa E CF – Declarație privind respectarea principiului egalității de șanse

Anexa F CF – Declarație privind admisibilitatea cereriiAnexa E CF.docx

Anexa G CF – Declarație privind eligibilitatea TVA

Anexa H CF – Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

Anexa I CF – Buget indicativ al proiectului

Anexa J CF – Buget indicativ al proiectului (proiect fără investiții)

Anexa K CF – Declarație pe propria raspundere privind ajutoarele de minimis

Anexa L CF – Declarație pe propria raspundere organisme de drept public

Anexa M CF – Declarație pe propria răspundere

Anexa 10 – Anexe financiare Plan de afaceri

Anexa 9 CF – Plan de afaceri