Titlu proiect:
INTERACȚIUNE ÎNTRE PISCICULTORI – UN CONCEPT SUSTENABIL PENTRU PROMOVAREA PEȘTELUI”

 

Parteneri in proiect:

 1. FLAG Prahova – lider de proiect
 2. Asociația Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare
 3. Asociația FLAG din Bazinul Muresului, Secașelor și a afluenților acestora
 4. Asociația Zona Pescărească Iazurile Moldovei

Obiectiv General: Promovarea consumului de pește prin acțiuni de conștientizare, responsabilizare, educare, schimb de experiență și desfacere în târguri cu specific pescăresc.

Obiective specifice:

 1. Promovarea produselor pescărești – prin realizarea de campanii și materiale publicitare.
 2. Responsabilizare și educare – prin realizarea de ateliere tematice pentru elevi, precum și distribuirea de materiale educative (broșuri, prezentări despre sectorul acvatic, protejarea mediului – ecologizare etc).
 3. Promovarea culturii și artei culinare cu specific pescăresc, precum și a tradițiilor locale – prin organizarea de târguri cu specific pescăresc
 4. Protejarea mediului acvatic – prin realizarea de operațiuni de ecologizare
 5. Promovarea pescuitului în ape interioare – prin concursurile realizate cu elevii
 6. Cooperarea dintre teritoriile vizate – prin schimburile de experiență între piscicultorii din FLAG-urile partenere
 7. Organizarea unei sesiuni de instruire a fermierilor piscicoli, manageri de restaurante și bucătari – prin realizarea unui workshop referitor la marketing și promovare și a unei sesiuni de instruire culinară.

 

Rezultate obținute
Realizarea seminariilor de instruire

Realizarea unui seminar de instruire vânzări având ca participanți din cadrul fiecărui FLAG partener: minim 5 persoane din sectorul pisciculturii, 2 persoane din cadrul angajaților FLAG și 2 persoane – manageri de restaurante, în domeniul marketingului, brandului și mărcilor, în vederea dezvoltării afacerii.

Această activitate presupune derularea unui seminar de instruire pentru fermierii piscicoli și managerii de restaurante având ca principale tematici branding-ul, vânzarea și marketing-ul și un seminar de instruire culinară pentru bucatării din restaurantele zonelor vizate prin proiect.

În cadrul seminarului de instruire realizat pentru fermierii piscicoli și managerii de restaurante se dorește obținerea unor rezultate calitative însemând dezvoltarea cunoștințelor fermierilor piscicoli și managerilor de restaurante din teritoriile celor patru FLAG-uri partenere, în domeniul marketingului și vânzărilor. *Prima discuție cu cei prezenți a avut ca obiectiv înțelegerea faptului că Marketingul nu este nimic altceva decât arta de convinge potențialii clienți să-ți cumpere produsele într-un mod cât mai plăcut pentru ei.

Subiectele dezbatute în cadrul seminarului: *Care sunt clasele de clienți care au cel mai mare potențial de cumpărare a produsele oferite de producător.

*Care sunt metodele prin care se poate ajunge cât mai repede la tipul respectiv de clienti cu efort minim și randament maxim.
*Care sunt cele mai sigure și rapide metode de a identifica clienții cu potențial maxim.
*De ce este cea mai bună perioadă din istoria omenirii când se poate ajunge foarte usor la clienți cu mare potențial fără ca nici măcar a-i cunoaște.
*Metode testate și verificate prin care se poate face clientul să ia decizia de cumpărare.
*Recomandarea, cea mai puternică armă din vânzări, cum se poate face astfel încât clienții să ne promoveze prin recomandare la alți clienți.
*Într-o perioadă ca cea din prezent, cand devine din ce în mai scump să se atragă și să se mențină atenția clienților, se vor identifica care sunt metodele prin care se poate face asta cu eficiență maximă și bugete relativ mici.
*Metode prin care se poate diversifica gama de produse exact după gusturile clasei de clienți pentru a avea un randament maxim în vânzări cu efort minim.
*Prezentarea unei din cele mai noi și eficiente metode din lume de creștere a vânzărilor indiferent de produsul comercializat
*Metode de configurare a planului de vânzări în funcție de condițiile și oportunităților fiecărui client.

Astfel, au particiapt 5 fermieri piscicoli și 2 manageri de restaurante din fiecare teritoriu al FLAG-urilor partenere, într-o locație din teritoriul FLAG-ului coordonator.

Seminarul s-a desfășurat pe perioada a două zile.

 Realizarea unui seminar de instruire culinară având ca participanți din cadrul fiecărui  FLAG partener: 2 persoane – bucătari în vederea introducerii în bucătaria restaurantelor locale a peștelui crescut de fermierii piscicoli.

În cadrul seminarului de instruire culinară „Preparate speciale cu pește de acvacultură indigen” s-a urmărit includerea peștelui crescut în fermele piscicole din teritoriul celor patru FLAG-uri partenere în restaurantele locale.

La seminar au participat câte doi bucătari din teritoriile FLAG-urilor partenere, aceștia au învățat rețete noi de preparare a peștelui indigen.

Realizarea atelierelor tematice:

Desfășurarea unui număr de 4 ateliere tematice cu grupuri de copii/elevi/tineri în vederea implicării și atragerea acestora în sectorul pescăresc și de acvacultura.

Realizarea operațiunilor de ecologizare:

Desfășurarea a 4 campanii de ecologizare a teritoriilor FLAG-urilor partenere, cu ajutorul voluntarilor și a instituțiilor abilitate, în vederea responsabilizării populației și a reducerii fenomenului de poluare a apelor.

Realizarea schimbului de experiență și a târgurilor pescărești:

Desfașurarea a 4 întâlniri între acvacultorii din teritoriile vizate, în vederea realizării unui schimb de experiență ce va fi benefic pentru dezvoltarea sectorului pescăresc, precum și desfășurarea a 4 târguri pescărești, ocazie cu care se vor promova produsele pescărești și de acvacultura, precum și promovarea peștelui ca produs alimentar sănătos și benefic pentru populație.

Context

Proiectul de cooperare a contribuit la atingerea obiectivelor Măsurii III.4 și îmbunătățirea strategiilor locale ale partenerilor implicați prin concretizarea următoarelor acțiuni:

 • Schimbul de bune practici privind dezvoltarea locală a zonelor de pescuit și acvacultura. În cadrul acestei acțiuni fermierii piscicoli din cele 4 teritorii vizate, împreună cu angajații Flagurilor partenere, au participat în fiecare teritoriu la schimburi de experiență.
 • Târguri de promovare a peștelui și a produselor pescărești– organizate în teritoriul fiecărui FLAG partener, la care au participat peste 100 persoane.
 • Ateliere tematice pentru elevi – organizate în teritoriul fiecărui FLAG partener, având ca activități: concursuri de pescuit, pictură pe materiale specifice, prezentări video legate de pești și habitatul lor.
 • Campanii de ecologizare a teritoriilor din zonele pescărești vizate.
 • Sesiune de instruire a fermierilor piscicoli, a managerilor de restaurante și a bucătarilor din teritoriile vizate. A avut loc o sesiune de instruire pentru fermierii piscicoli și managerii de restaurante și o sesiune de instruire culinară pentru bucătari în teritoriul Asociației FLAG Prahova.

Pentru toate aceste acțiuni au fost realizate materiale de promovare constând în broșuri, tricouri, autocolante, roll-up-uri și panouri informative.

Beneficiarii direcți sunt:

– piscicultorii din teritoriile celor 4 parteneri;
– 200 de elevi au paticipat la atelierele tematice;
– comunitatea locala – prin persoanele care au participat la cele 4 târguri și cele 4 campanii de ecologizare;

Beneficiarii indirecti sunt:

– persoanele angajate în cadrul celor 4 Flag-uri partenere;
– instituțiile locale prin încasarea de taxe și impozite ca urmare a activităților economice derulate prin proiect (târguri)