SEMINAR CAPACITY BUILDING: PU4 & DLRC

In vederea implementarii strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, FLAG Prahova reprezentată prin Managerul General și Coordonatorul Evaluare, a participat la Seminarul CAPACITY BUILDING organizat de FARNET cu sprijinul DG-MARE și DGP AM-POPAM, în perioada 29-30.06.2017.

În cadrul acestui seminar au fost stabilite prioritățile, managementul eficient și livrarea strategiilor la nivel de FLAG în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.La acest seminar au luat parte:
- Echipa FARNET (Reteaua Europeana a Zonelor de Pescuit) reprezentată prin: John Grieve, Lorena Van de Kolk, Simona Pascariu;
- DG MARE reprezentată prin: Cristian Badiu;
- Echipa AM-POPAM;
- FLAG-urile din Romania reprezentate prin Managerii si Expertii tehnici.