FLAG Prahova

ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA, cu sediul în Sat Urleta, Comuna Bănești, str. Principală, nr 26, judeţul Prahova, cod poștal 107050 și punct de lucru in Comuna Păulești, Sat Găgeni, nr.41, a semnat la data de 27.03.2017, contractul de finanțare nerambursabilă nr. 57/27.03.2017 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale prin Direcția Generală Pescuit, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, în calitate de Autoritate Constractantă, pentru implementarea „Strategiei de dezvoltare locală integrată a zonei de pescuit și acvacultură a județului Prahova”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020, cofinanțat din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020.


Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea durabilă a zonei de pescuit şi acvacultură din teritoriul FLAG Prahova prin stimularea de investiții, crearea de oportunități economice și sociale, promovarea zonei și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor săi.

Implementare

Proiectul se va implementa incepând cu data de 27.03.2017 pană la 31.12.2023, în teritoriul eligibil al județului Prahova, format din localitățile: Azuga, Bușteni, Sinaia, Slănic, Ariceștii Rahtivani, Bănești, Boldești - Grădiștea, Brebu, Ceptura, Cocorăștii Colț, Colceag, Drăgănești, Dumbrava, Florești, Fulga, Măneciu, Mănești, Păulești, Puchenii Mari, Râfov, Sălciile, Șirna, Ștefești, Telega, Tinosu, Tomșani, Valea Doftanei.


Asistența financiară nerambursabilă alocată implementării Strategiei este de 8.913.195,91 lei, din care valoarea alocată implementării masurilor SDL (proiectelor) este de 7.133.600 lei și valoarea costurilor de funcționare și animare de 1.779.595,91 lei.