Asociația FLAG Prahova a organizat în data de 21 decembrie 2023 conferința de presă pentru finalizarea proiectului „Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei de pescuit și acvacultură a județului Prahova”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, cofinanțat din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020.