Ghidul solicitantului Masura 2

Anexa A CF – Scrisoare de înaintare a dosarului cererii de finanțare

Anexa B CF – Declarație de angajament

Anexa C CF – Declarație privind evitarea dublei finanțări

Anexa D CF – Declarație de eligibilitate

Anexa E CF – Declarație privind respectarea principiului egalității de șanse

Anexa F CF – Declarație privind admisibilitatea cererii

Anexa G CF – Declarație privind eligibilitatea TVA

Anexa H CF – Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

Anexa I CF – Buget indicativ al proiectului

Anexa J CF – Buget indicativ al proiectului (proiect fără investiții)

Anexa K CF – Declarație pe propria raspundere privind ajutoarele de minimis

Anexa L CF – Declarație pe propria raspundere organisme de drept public

Anexa 1 – Cerere finantare (proiect cu investitii)

Anexa 1.1 – Cerere finantare (proiect fara investitii)

Anexa 6 – Criterii de selecție

Anexa 9 – Plan de afaceri

Anexa 10 – Proiectii financiare

Anexa 10 – Anexe financiare Plan de afaceri

Anexa 11 – Precizarea ipotezelor care au stat la baza proiectiilor financiare

Anexa 14 – Graficul de rambursare a cheltuielilor

Anexa 16 – Solicitare de renuntare la cererea de finantare

Anexa 17 – Formula de identificare financiara

Anexa 19 – Lista codurilor CAEN